websikehealthcheck

SERENUS KÓRUS

serenus_kórus
Kapcsolattartó neve Hornyák Tamás
Vezető elérhetősége https://www.facebook.com/serenuskorus/about

A váci Serenus Kórus 2001-ben alakult.

Ebben az évben az Országos Énekkari Minősítésen „Fesztiválkórus” fokozatot szerzett, majd 2010-ben az elérhető legmagasabb, „Hangversenykórus” minősítést nyerte el.

Háromszor lépett fel a Magyar Rádió „Kóruspódium” című sorozatában. Az énekkar célja az értékes zene művelése és közkinccsé tétele, serenus azaz: derűs, nyugodt, szelíd módon.

A kórus tagjai 14 évestől 60 éves korig a legkülönfélébb foglalkozású emberek, akiket a szép zene szeretete összetartó, baráti közösséggé épített. Repertoárjuk a régi zenétől a kortárs zeneszerzőkig sokféle stílust képvisel. Az énekkar fő támogatója: Vác Város Önkormányzata. A szakmai munkát Patrik Judit és Inotay Gergely szólamvezetők segítik.

Az énekkar karnagya: Hornyák Tamás.

Próbák időpontja: kedd és péntek 19 – 21 óráig

Megszakítás