Hírek

HÁZIREND 2020

mimk_logo_kicsi_zold

Madách Imre Művelődési Központ

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.

HÁZIREND

2020.

 

 1. Az intézmény közösségi és kulturális célokat szolgál, védelme, berendezésének, felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató érdeke és kötelessége.
 2. A Madách Imre Művelődési Központ általános nyitva tartása hétköznap: 8-22 óráig. A nyitvatartási rend a rendezvényhez igazodva módosulhat.
 3. Az intézményt, kulturális szolgáltatásait a nyitva tartási időben – a zártkörű és belépődíjas rendezvények, részvételdíjas tanfolyamok, kiscsoportos foglalkozások kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti, amennyiben megjelenésével és viselkedésével a művelődési központban zajló programot, a többi látogatót nem zavarja.
 4. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyváltás vagy a részvételi díj befizetése.
 5. A művelődési központ a műsorváltozás jogát fenntartja.
 6. A művelődési központ termei az előre elkészített művelődési program szerint használhatók, egyébként zárva tartandók.
 7. A termet bérbevevő civil szervezet, alapítvány, egyesület, magánszemély stb. köteles a bérelt termet, eszközöket rendeltetésszerűen használni. A berendezési és felszerelési tárgyakban keletkezett kárt az intézménynek köteles megtéríteni.
 8. A teremben bekövetkezett balesetért minden esetben a helyiséget igénybe vevőt terheli a felelősség.
 9. Amennyiben a bérelt termet tovább használják, mint ahogyan azt a terembérleti szerződésben előre egyeztették, úgy minden megkezdett óra után az adott terem hivatalos óradíját köteles befizetni a pénztárba (ez vonatkozik a színházterem bérlésére is).
 • A technikai felszereléseket csak a művelődési központ munkatársai kezelhetik, vagy engedélyezhetik azok kezelését, a tűzrendészeti és munkavédelmi szabályok alapján.
 1. A művelődési központ munkatársainak kötelességük betartatni a házirendet, intézkedéseik a látogatókra nézve kötelező érvényűek. Aki a házirendhez nem alkalmazkodik, figyelmeztetés után az intézményből meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható. Súlyos esetben ellene hatósági intézkedés kezdeményezhető.
 2. Az a személy, aki cselekvéseiért felelősséget vállalni nem tud (kiskorú), kíséret nélkül az épületben nem tartózkodhat. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a gyermekek időbeni tájékoztatásáért a Házirendről és annak betartásáért.
 3. Az a személy, aki módosult tudatállapotú ─ bódító szerek, vagy alkoholos befolyásoltság alatt áll ─, az épületben nem tartózkodhat.
 4. Az intézmény alkalomhoz illő ruházatban látogatható.
 5. Az intézmény területén tilos a dohányzás.
  Az intézmény betartja az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényt.
 6. Az intézményben az érvényben lévő általános szabályok: gyermek- és ifjúságvédelmi, egészség-, baleset- tűzvédelmi szabályok betartása kötelező.
 7. Az intézményben a rendezvényhez hozott, magán és jogi személyek tulajdonát képező felszerelési tárgyakért csak átvételi elismervény ellenében vállalunk felelősséget.

A bérelt teremben ezeket a tárgyakat a bérleti időn kívül tárolni csak engedéllyel lehet.

 1. Az intézmény tulajdonát képező tárgyakat csak az igazgató írásbeli engedélyével lehet az épületből kivinni, kölcsönözni.
 2. Az intézményben megrendezésre kerülő programokról filmforgatás, videofelvétel készítés csak az igazgatóval történt egyeztetést követően engedélyezett.
 3. Az intézmény területén és közvetlen környezetében magán és jogi személy kereskedelmi, szolgáltató és reklámtevékenységet az igazgató engedélyével folytathat.
 4. Az intézmény területén és parkolóiban propaganda anyagot csak az igazgató engedélyével lehet elhelyezni.
 • Kérjük, vigyázzanak értékeikre, azokért felelősséget nem vállalunk!
 1. Záróra után az épületben a művelődési központ alkalmazottaink kívül senki sem tartózkodhat.
 2. A Madách Imre Művelődési Központ által szervezett programokra máshol vásárolt ételt, italt behozni és bent elfogyasztani nem lehet!
 3. Speciális szabályozás SZÍNHÁZTEREM – A színházi protokoll szabályait kérjük betartani!
  1. A ruhatár használata kötelező! Nagyméretű táskát és kabátot bevinni a színházterembe tűz-és balesetvédelmi okokból tilos! A ruhatár használati díja:100 Ft/db
  2. Ételt, italt bevinni tilos!
  3. Babakocsit bevinni tilos!
  4. Bármilyen felvételt készíteni az előadásokról tilos!
  5. Késés esetén nem áll módunkban az előadás alatt beengedi vendégeinket, még érvényes belépőjeggyel sem. Amennyiben lehetséges a szünetben tudják a helyüket elfoglalni.
 4. Speciális szabályozás JÁTSZÓSZOBA
  1. A játszószoba nyitva tartási ideje: hétköznap 8-18 óráig, hétvégén az intézmény nyitva tartásához igazodva. A helyiség nem látogatható, ha zártkörű rendezvényt tartanak benne. Ezekről az alkalmakról az információn és a honlapon kap tájékoztatást: mimk.vac.hu
  2. Zokni használata higiéniai és balesetvédelmi okokból mindenki számára kötelező!
  3. A belépőjegyet, a használatot megelőzően a jegypénztárban, vagy az információn válthat meg. A felnőtt kísérő belépése díjtalan.
  4. A játszószoba csak saját felelősségre, felnőtt kísérettel látogatható minden 10 év alatti gyermek részére.
  5. A játszószobában egyszerre maximum 10 gyermek tartózkodhat.
  6. A játszószoba használata során kérjük, ügyeljen a tisztaságra: ételt, italt ne fogyasszon, csak a büfében! A belépést követően vegye le cipőjét!
  7. Kérjük, felnőtt kísérő ne használja a játszószoba játékait, eszközeit és csak vészhelyzet esetén másszon a játszólabirintusba!
  8. A játszóházat fertőző beteg gyermek nem látogathatja.
 • Speciális szabályozás JEGYVÁSÁRLÁS
  1. Jegypénztár nyitva tartása: keddtől péntekig 12 órától 18 óráig, illetve a rendezvényekhez igazodva. Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a jegypénztár nyitva tartási idején kívül az intézmény információján is lehetséges a jegyváltás.
  2. március 11-től elfogadunk Kultúra Erzsébet-utalványt, belépőjegyek, illetve bérletek vásárlására! Az utalvány összegéből készpénzt visszaadni nem áll módunkban.
  3. Jegyrendelés szabályai: Előzetesen lefoglalt jegyeket a megrendeléstől számított 3 napig áll módunkban félretenni a megadott névre. Amennyiben ez idő alatt nem kerül átvételre a jegy, akkor a foglalás törlésre kerül.
  4. Az előadás előtt 3 nappal nem tudunk félretenni jegyeket, ilyenkor már csak személyesen lehet megvásárolni.
  5. A megvásárolt jegyek visszaváltására nincs lehetőség. Az előadás elmaradása esetén egy héten belül váltjuk vissza a jegyeket.
 • A művelődési központ épségének, tisztaságának, rendjének kulturált légkörének megőrzése közös érdekünk, amelyhez a látogatók szíves segítségét kéri, várja és köszöni:

 

Laczi Sarolta

igazgató

 

Vác, 2020. január 2.