websikehealthcheck

Csoportok

Kerekítő

kerekítő

Kerekítő Tippentőn

(0-3 éves korig)

a babák, kisgyermekek és szüleik az ölbeli játékokon túl kötetlen légkörben, családias hangulatban, játékosan és szinte észrevétlen ismerkedhetnek meg a magyar néptánc alapmozdulataival.

Minden szerdán: 9.30-10.00-ig

A foglalkozást vezeti: Hertel Szilvia, néptánc pedagógus

Játsszunk, énekeljünk, táncoljunk együtt!

A foglalkozásokhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

A karonülők édesanyjuk karjában ringatózva érezhetik meg népzenénk pezsdítő lüktetését, a totyogók anya kezét fogva, később akár önállóan tipegve-topogva „táncolhatnak” kedvükre. Ebben a korban a legtöbb gyerek ösztönösen rugózik, lépeget, toporog, tapsol, ha zenét hall, a Kerekítő Tippentőn mindezt a magyar népzene dallamaira tehetik.

Emellett az év adott időszakához kapcsolódó népszokásokkal, azok dalaival is ismerkedhetnek szülők és gyerekek.

Célja, hogy a gyerekek természetes módon „belenevelkedve” ismerjék meg a hagyományainkat. Hasonlóan történt ez régen falun is, amikor egy-egy mulatságra a szülők vitték már a karonülő gyermekeket is, hallgatták velük a muzsikaszót, rugóztak, ringatóztak a babával. Természetesen manapság erre sokkal kevesebb lehetőség adódik, ehhez szeretnénk alkalmat teremteni a Kerekítő Tippentő foglalkozásokon.

Kerekítő foglalkozásokon az anyukák megismerhetnek számos népi eredetű, ma is közkedvelt ölbeli játékot, melyek a Kerekítő mondókás kötetekben lapulnak. A foglalkozást élő hangszerjátékkal és énekszóval színesítjük. Az ölbeli játékokat úgy játsszuk, ahogy azt régen nagymamáink, kellő időt, ismétlést szánunk a játékokra, igazodva az életkori sajátosságokhoz és ezzel egyben igazi játékélmény is jobban megszületik. Ezek az első játékformák, melyeket a még beszélni sem tudó gyerekekkel is játszhatunk pár hónapos kortól, akár nagyóvodás korig is. A művészeti-, zenei- és érzelmi nevelés alapkövei. Kétszemélyes játékok, melyeket a pedagógia nem véletlenül bizalmi, illetve kapcsolatteremtő játékoknak hív. Hozzájárulnak gyermekünk érzelmi biztonságának kialakulásához, a biztos anya gyermek kapcsolathoz. Ez az alapja a testi-lelki fejlődésnek. Nemcsak zenei anyanyelvét tudja elsajátítani népi rigmusok, és ölbeli játékok nyomán, hanem észrevétlen fejleszti anyanyelvi képességeit, szókincsét, beszédértését, beszédészlelését, hallását, kifejezőkészségét, memóriáját, bővíti ismereteit a világról, és kihat a mozgásfejlődésre is.

Részletek, bejelentkezés, mondókák hangtárra: www.kerekito.hu

kerekítő logo

Megszakítás