Hírek

TRIANON 100 ONLINE KVÍZ NYEREMÉNYJÁTÉK ÁLTALÁNOS JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Kvíz Trianon

MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT- TRIANON 100 ONLINE KVÍZ NYEREMÉNYJÁTÉK ÁLTALÁNOS JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Madách Imre Művelődési Központ – TRIANON 100 ONLINE KVÍZ NYEREMÉNYJÁTÉK (székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63., a továbbiakban: Szervező). A Játék lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

 

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

A Játékban részt vehet: állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes diákigazolvánnyal és/vagy személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár – természetes személy, a továbbiakban „Játékos”, aki

 • a Játék időtartama alatt a

https://kahoot.it/challenge/01367131?challenge-id=862d143a-0edb-4540-8ba5-9ceeb17f881d_1591258313420 továbbiakban: „Kvízben” saját, egyedi becenevével (a játékban nickname) vesz részt. A kvízjátékhoz kapcsolódó nyereményjátékban való részvételhez a Játékosnak a megadott becenevét, továbbá a saját vezetéknevét, keresztnevét és a születési évét (részvételi adatok) a titkarsag@mimk.vac.hu e-mail címre kell elküldenie, a játék végéig, de legkésőbb 2020.06.06. 20:00 óráig. A megjelölt határidőn túl érkező becenevek nem vesznek részt a nyereményjátékban.

A Játékban nem vehetnek részt a Madách Imre Művelődési Központ munkatársai és a kvízkérdések összeállításáért felelős személyek, valamint közvetlen hozzátartozóik.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020.06.hó.04. napján 20.00 órától 2020.06.hó 06. napjáig 20:00 óráig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után kitöltött Kvízzel és megküldött becenévvel nem lehet részt venni a Játékban, az érvénytelennek tekintendő, a részvételi adatokat is kizárólag a játék időtartama alatt lehet megküldeni.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjátéknak a játék időtartama alatt történő bármikori lezárására. A lezárást 24 órával azt megelőzően köteles a Kvízben közzétenni.

 

 

 1. A JÁTÉK MENETE, RÉSZVÉTEL, NYEREMÉNYEK

4.1 A nyereményjátékban való részvételfeltétele:

 1. A Játékosnak a Kvíz kitöltéséhez használt részvételi adatokat (saját becenév, vezetéknév, keresztnév, születési év) a titkarsag@mimk.vac.hu mail címre kell megküldenie a játék időtartama alatt a játék kezdetétől a játék végéig, de legkésőbb 2020.06.06.20:00 óráig, amennyiben a nyereményjátékban részt kíván venni. A kvíz a megadott e-mail címen való regisztráció nélkül is kitölthető. Ez esetben a Játékos nem jogosult az első 11 helyezésért járó nyeremények egyikének átvételére sem.
 2. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációkor megadott e-mail címe egyben a saját egyedi, működő és értesítésre használható e-mail címe, mely címen keresztül kívánja tartani a kapcsolatot a Szervezővel. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Játékos e-mail cím szolgáltatója szerverének meghibásodásából illetve bármilyen a szolgáltatás kieséséből eredő késleltetett és elveszett levelek miatt.

 

 1. Mielőtt a Játékos részt venne a Kvíz kitöltésében, el kell fogadnia a jelen Játék játékszabályát és hozzá kell járulnia személyes adatainak a jelen szabályzat 8. Adatvédelem pontjában foglaltak szerinti kezeléséhez.
 2. Egy Játékos kizárólag egy Kvízzel vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több becenévvel és e-mail címmel regisztrál a Játékra.

4.2 Helyezés és nyeremények:

A Kvíz játék első 11 helyezettjei, azaz azon magánszemélyek, akik a legtöbb kérdésre adtak, a legrövidebb időn belül helyes választ (a helyes válaszok számát és a válaszadási időt a Kvíz játék rendszere, a Kahoot! összesíti és tartja nyilván), az alábbi nyereményekre jogosultak:

 

 1. helyezett: 1 db. 20 000,- Ft értékű vásárlási utalvány a Váci Dunakanyar Színház (2600 Vác Dr. Csányi László körút 58.) felajánlásával a színház előadásaira és 1 db. 8000,- Ft értékű torta- és fagylaltvásárlási kupon a Pingvin Cukrászda (2600 Vác, Naszály út 2.) felajánlásával.

 

 1. helyezett: 1 db.15 000,- Ft értékű vásárlási utalvány a Rubra Art Lounge (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 52.) felajánlásával és 1 db. szabadon felhasználható 6000,- Ft értékű belépőjegy a Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.) saját szervezésű műsorára.

 

 1. helyezett: 1 db. 12 900,- Ft értékű bérlet az A Fitness Vác (2600 Vác, Kodály Zoltán út 2.) felajánlásával és 1 db. szabadon felhasználható 6000,- Ft értékű belépőjegy a Madách Imre Művelődési Központ saját szervezésű műsorára.

 

 1. helyezett: 1 db.12 900,- Ft értékű bérlet az A Fitness Vác (2600 Vác, Kodály Zoltán út 2.) felajánlásával és 1 db 5000 Ft értékű vásárlási utalvány a Piccadilly Pizzéria és Étterem (2600 Vác, Rákóczi tér 6 ) felajánlásával.

 

 1. helyezett: 1 db. 12900,- Ft értékű bérlet az A Fitness Vác (2600 Vác, Kodály Zoltán út 2.) felajánlásával és 1 db. 5000,- Ft értékű vásárlási utalvány a M’eat Gastropub (2600 Vác, Március 15. tér 22.) felajánlásával.

 

 1. helyezett: 1 db. 11 000 Ft-értékű vásárlási utalvány a Royal Fitness Club felajánlásával és 1 db. 4000,- Ft értékű vásárlási utalvány az Ittali Vác (2600 Vác, Széchenyi István u. 18.) felajánlásával.

 

 1. helyezett: 1 db. 11 000,- Ft értékű vásárlási utalvány a Royal Fitness Club (2600 Vác, Galcsek György u. 8.) felajánlásával és 1 db 3000 Ft értékű vásárlási utalvány a Pampalini Pizzéria és Étterem (2600 Vác, Széchenyi István u. 2.) felajánlásával.

 

 1. helyezett: 1 db. 11 000,- Ft értékű vásárlási utalvány a Royal Fitness Club (2600 Vác, Galcsek György u. 8.) felajánlásával és 1 db. 3000,- Ft értékű vásárlási utalvány a Pampalini Pizzéria és Étterem (2600 Vác, Széchenyi István u. 2.) felajánlásával.

 

 

 1. helyezett: 1 db. 10 000,- Ft értékű vásárlási utalvány a M’eat Gastropub (2600 Vác, Március 15. tér 22.) felajánlásával és 1 db. 3000,- Ft értékű vásárlási utalvány a Pampalini Pizzéria és Étterem felajánlásával.

 

 

 1. helyezett: 1 db.10 000,- Ft értékű vásárlási utalvány a Taste & Go (2600 Vác, Naszály út 1,) felajánlásával.

 

 

 1. helyezett: 1 db.10 000,- Ft értékű vásárlási utalvány a Lyra Könyvesház (2600 Vác, Piac u. 1.) felajánlásával.

 

A helyezettek a titkarsag@mimk.vac.hu e-mail címről kapnak értesítést.

 

A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy Nyereményre lehet jogosult.

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

A Szervező a nyertes Játékosokat az alábbi módon értesíti:

 • A 11 nyertest a becenév regisztrálásakor használt e-mail címen értesíti a Szervező. A helyezetteknek ezután válaszüzenetben kell felvenniük a kapcsolatot a Szervezővel, amelyben elküldik a Szervezőnek az alábbi személyes adatokat: teljes név (vezeték és keresztnév) és telefonszám. Az adatok megküldését követően a Szervező a helyezettek adatait átadja az adott nyereményt felajánló szponzornak, ehhez a Játékosok előzetesen hozzájárulnak

Amennyiben a nyertes Játékosok nem veszik fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy a Szervező az első értesítéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül további értesítést küldhet, hogy a nyertes Játékosokkal kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertesek a helyezések közzétételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül sem jelentkeznek, valamint a Nyeremény felhasználásához és kézbesítéséhez szükséges személyes adatait nem küldik el a Szervező részére, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül és elveszti a nyereményre való jogosultságát és a soron következő Tartaléknyertes kerül kiértesítésre.

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező kizárja az adott Játékból azt a Kvízt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Kvízt kitöltő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyeremények kézbesítésével járó postai költséget a Szervező viseli.

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

A Madách Imre Művelődési Központ, székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63., mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő” és mint „Adatfeldolgozó”) a Játékot a Kahoot! oldalán keresztül bonyolítja le. Tekintettel arra, hogy a Játék a Kahoot! oldalon kerül lebonyolításra, így a Kahoot! AS (székhely: Fridtjof Nansens plass 70160 Oslo, Norvégia) is adatkezelőnek minősül, mint a Játék felületét biztosító rendszer. A Játék során végzett adatkezelési tevékenység az Adatkezelő érdekében történik és a Játékosok által megadott személyes adatokat az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó gyűjti és nem a Kahoot! AS.

 1. ADATVÉDELEM

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • a Nyertesek teljes neve (vezeték és keresztnév) közzétételre kerül(het) az online felületeken és a nyomtatott sajtóban egyaránt;
 • Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (név, születési adatok, email cím) az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt történő kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
 • az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékosok a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Kérdőívük beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adják meg,
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játék és Adatkezelési szabályzat minden rendelkezését.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek – megtartásával történik.

Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje az adatkezelés korlátozását, azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az alábbi címeken: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63. vagy a titkarsag@mimk.vac.hu e-mail címen 2020. december 31-ig.

A fentieken kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos a döntés közlésétől – illetve amennyiben a Szervező a válaszadást az erre nyitva álló 15 napos határidő alatt elmulasztaná, a válaszadásra szabott határidő utolsó napjától – számított 30 napon belül. Az érintett Játékos jogainak érvényesítése érdekében az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény (Infotv.) 22. és 23. §-ai alapján az Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát, illetve adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti és jogainak sérelme esetén a Játékos a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A személyes adatok jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményének megsértése esetén a Játékos kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult az adatkezelővel szemben az Infotv. 24. §-a értelmében.

Az adatkezeléssel érintettek jogait részletesen az Infotv. 14-19. §-ai és 21- 23. §-ai tartalmazzák.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Játékosok személyes adatait a Játékosok hozzájárulása alapján a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli a Madách Imre Művelődési Központ, székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63. A Szervező a Játék lezárulása után 60 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Kvíz hiányosságáért/hibájáért (pl. e-mail címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények átadásának, illetve kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Szervező kizárja a felelősségét az online Kvíz, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekben a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Ha a Játékos Kvíz kitöltése és elküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét a Kvíz rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A jelen Játék- és adatkezelési szabályzat a Játékot hirdető online tartalmakban, valamint a Szervező weboldalán (www.mimk.hu) kerül feltüntetésre.

A Játék információs e-mail címe: titkarsag@mimk.vac.hu

Vác, 2020.06.04. Madách Imre Művelődési Központ
Szervező