websikehealthcheck

Hírek

Folk Parti Táncház – Beszámoló a programról

Folk Parti Táncház - Beszámoló a programról

A négy éve működő Folk Parti Táncház októbertől áprilisig havi rendszerességgel, szombat délutánonként hívta táncba a lelkes táncolni vágyó apróságokat, testvéreket, szülőket, nagyszülőket. Ezen alkalmakkor, itt rendszeresen találkoztak a népzenét, néptáncot kedvelők, hiszen a néptáncolás aktivitást kelt, lelket épít, egyfajta olyan szocializációs tényező, aminek fontos küldetése, tudat– és közösségformáló ereje van.

A táncház nem csak mozgáson alapuló közösségi élményt adott a látogatóknak,

hanem olyan többletismeretet, aminek segítségével történelmi és földrajzi síkon is el tudták helyezni a tanult táncdialektusokat, mozdulatokat, mozdulatmotívumokat.

A Madách Imre Művelődési Központ küldetésének tartja, hogy a negyvenéves táncházmozgalom keretei között kialakult táncház módszert – ami 2013 óta hungarikum – megismertesse és terjessze közönségének körében. Vácon és a környező településeken működő amatőr és hagyományőrző együttesek táncosai és azok gyermekei a táncházban kedvükre járhatták a különböző tánccsoportokban megtanult táncdialektusokat, táncokat.

A Folk Parti Táncházban lehetőség teremtődött arra, hogy a kezdő vagy kevésbé gyakorlott, néptánc után érdeklődők tánctudása csiszolódjon, új lépéseket, formákat tanulva, ismerete gyarapodjon. A foglakozások során, a táncpedagógusok, alkalmazkodva a jelenlévők ismereteihez és tánctudásához az „apróknak” játékosan alaplépéseket mutattak, a gyakorlottabbak pedig belekóstolhattak az improvizatív táncolásba.

A táncházba járók kiváló táncmesterektől – Ónodi Béla, Juhász Zoltán – tanulhattak mezőségi, kalotaszegi, mezőföldi, székelyföldi, somogyi,  moldvai táncrendeket és átfogó ismeretet adtak a népi hangszerekről, néphagyományokról, szokásokról. Mindezekhez a fergeteges hangulatot, a mesteri zenét és muzsikát a Kóborzengő zenekar adta.

Bátorítva a táncolni vágyókat, ősszel folytatódik a közös táncforgatag.

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap támogatta.

Köszönjük.

2019. május 24.

 

 

 

 

 

 

Fényképek:

Megszakítás